PDF Tlačiť E-mail

Ondrej Frankovič. Narodil sa v r. 1960. Vystriedal niekoľko povolaní – baník, murár, tesár, hasič a od r. 1984 je verný železničiarskemu stavu. Od r. 1999 je členom OZ Agentúry pre rozvoj vidieckeho turizmu na Spiši. Od r. 2006 pôsobí v OZ Sans Souci letohrádok Iliašovce a podieľa sa na záchrane tejto historicko-architektonickej pamiatky rodiny Csáky na Zámčisku blízko Blaumontu, ktorú Spišiaci poznajú pod názvom „Tisícročná kaplnka“.  Žije v Iliašovciach  so svojou manželkou a tromi dcérami.

Umeleckému „remeslu“ – vypletaniu  z kovových nití – sa venuje od r.1996. Prvými  boli motívy: motýle, kvety, veže kostolov, dedinské domčeky, svätci.

Sedem rokov sa zdokonaľoval vo svojej tvorbe, naberal zručnosť a až potom na podnet PhDr. Ivana Chalupeckého a Dany Rosovej sa odvážil zhotovovať erby podľa prísnych heraldických pravidiel. Od r. 2003 vytvoril najprv erby obcí okresu Spišská Nová Ves (33 erbov) a 138 erbov všetkých slovenských miest, pričom odpracoval 8 760 hodín.

Od roku 1999 sa zúčastňuje Trhu ľudových remesiel v Spišskej Novej Vsi, Spišských folklórnych slávností v Spišskom Podhradí, vystavoval na výstave v Múzeu Spiša V Spišskej Novej Vsi a je pozývaný na mnohé kultúrne akcie na Slovensku. Umelecké obrázky z nití Ondreja Frankoviča pozná doslova celý svet. Nachádzajú sa v 72 krajinách sveta, pričom nechýbajú ani exotické krajiny ako Dubaj, Filipíny, Mexiko, Južná Kórea a štáty Európy medzi  nimi Vatikán.

Krátka štatistika pri  výrube erbov 138 miest na Slovensku:
Váha klinčekov pri výrobe erbov – 37,638 kg
Počet bodov  (PB)– 225 0828 ks
Po 2 000 bodov majú mestá – Bratislava, Lučenec, Prievidza, Spišské podhradie
Najnáročnejší erb a najviac odpracovaných hodín (OH)– 105 má mesto Krupina
Najmenej  OH – 28 má znak Slovenskej republiky
Presný PB – 1000 má mesto Žilina
Najmenší PB – 918 má mesto Svidník
Najväčší PB – 2620 má mesto Levoča
Najjednoduchší erb má mesto Hlohovec – 466 PB

Erby spolu:  140
Pismená spolu: 1 813
Najviac sa vyskytuje písmeno  O - 221 krát
Najmenej sa vyskytuje písmeno  F - 1 krát
Slovo „mesto“  v nápise sa nachádza - 108 krát
Najdlhší názov mestá -  Hanušovce  nad Topľou
Najkratší názov mestá - Svit
Spotreba vlákna na 1 erb v priemere - 450m
Spolu bolo spotrebovaných - 63000m

V rámci  9. ročníka obecných folklórnych slávností „Iľašofská pantľika“  15.8.2010 sa konala sprievodná akcia  prvá prezentačná výstava 138 mestských erbov Slovenska  s názvom „Slovensko v Iliašovciach“,  ktorú pripravil náš občan pán Ondrej Frankovič. Výstavu erbov si mohli účastníci pozrieť v priestoroch základnej školy v Iliašovciach. Na túto jedinečnú výstavu v rámci Slovenska bolo pozvaných množstvo hostí z verejného, kultúrneho a spoločenského života.  Bol pozvaný aj pán prezident Ivan Gašparovič, ktorý sa ospravedlnil, nakoľko v tom čase mal bol na inej akcii na Kysuciach. Pánovi Ondrejovi Frankovičovi bol 15.8.2010 udelený certifikát „Slovenský rekord“ najviac erbov vypletaných kovovým vláknom a rekord bol zapísaný do knihy slovenských rekordov.

 

Stretnutie s pánom prezidentom Ivanom Gašparovičom sa uskutočnilo 27.8.2010 v Spišskej Novej Vsi v rámci „Remeselníckych dní“, kde pán Frankovič poriadal výstavu v múzeu pod názvom „Slovensko na Spiši“. Pri tejto príležitosti pánovi prezidentovi daroval Slovenský znak a erb obce Linbachu. V družnej debate porozprával pánovi prezidentovi o svojej záľube.


 

Otvorenie Multifunkčného baníckeho energetického centra Barbora na Nábreží Hornádu v Spišskej Novej Vsi sa konalo za účasti pána premiéra  Roberta Fica 15.11.2011.  Pán Frankovič pri tej príležitosti vystavoval erby všetkých baníckych miest a obcí na Slovensku.  Pán premiér sa živo zaujímal o techniku tvorby týchto obrazov.