OZ Sans Souci - letohrádok PDF Tlačiť E-mail

V neďalekom lesíku v obci Iliašovce dal postaviť gróf Štefan Czáky letné sídlo, ktoré pozostávalo z niekoľkých budov a rozľahlého parku. Bolo to v roku 1773 a letohrad dostal pomenovanie Sans Souci, čo v preklade znamená „bez starosti“. Areál poskytoval množstvo oddychu a zábavy, takže tu sa schádzala šľachta z celého okolia. Nádhera a pýcha trvala len krátko. Veľkolepé bály  a nákladný spôsob života jeho krásnej manželky Júlie priviedli grófa k finančnému úpadku. Roku 1803 gróf knižnicu s 5160 zväzkami kníh a drahý nábytok rozpredal a budovy dal zbúrať. Zachovala sa len kaplnka a obelisk.

Dnes areál Sans Souci už nenájdete. Medzi obcami Iliašovce-Smižany-Spišská Nová Ves a Harichovce, na kopci uprostred lesa, v nerušenom prostredí, stojí ruina kaplnky ako nemý svedok bývalej zašlej slávy – tisícročná  kaplička, tak ju nazývajú miestni obyvatelia. Myšlienku zachrániť zrúcaninu kaplnky začal rozvíjať Ladislav Frankovič, ktorý v roku 1997 založil občianske združenie „Domov bez starosti“, s cieľom prinavrátiť historickú podobu letohradu  Sans Souci. Tento zámer však stroskotal a kaplnka  naďalej chátrala. Jej osud ležal na srdci mnohým a preto v roku 2006 bolo založené nové združenie „Sans Souci Letohrádok“, s počtom členov 21 a s hlavným programom zachrániť kaplnku a dať jej pôvodnú podobu a tiež  vytvoriť areál pre kultúrno - spoločenské aktivity celého okolia. V súčasnej dobe toto združenie získalo zrúcaninu kaplnky a pozemok pod ňou do vlastníctva a začalo s jej rekonštrukciou. Práce pokračujú pomaly pre nezhodný prístup a financovanie, pretože združenie je nezisková organizácia, napriek tomu podoba kaplnky sa začína meniť k lepšiemu.  Finančné prostriedky získavame z 2% podielu zaplatenej dane, od sponzorov a  darov a v nemalej miere nám pomáha aj obec Iliašovce. Akademický architekt Štefan Mitro spracoval a daroval OZ  projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu objektu kaplnky.  Ondrej Frankovič  sa  prejavil pri rekonštrukčných prácach a je dušou tohto združenia. Aj ostatní členovia pracujú pre dobrú vec, dbajú o okolie, kosia trávu okolo objektu, starajú sa o čistotu areálu. Vlani boli do areálu namontované hojdačky a sú dodávané písomné informácie ako ich poznáme z histórie, ale aj o práci a činnosti OZ dnes. Často však s ľútosťou  musíme skonštatovať aj devastáciu našej  práce hlavne z radov práve tých, ktorí prídu za oddychom a zábavou. Nevážia si toho čo im ponúka príroda, ani toho, čo sme prírode dali my.

Ak počas letných aj zimných dní pôjdete na prechádzku z ktorejkoľvek vyššie uvedených obcí  prídete na kopec zvaný Zámčisko a zrazu sa pred Vami objaví lúka a na nej malá, milá spomienka z dávnych dôb – naša srdcová záležitosť tisícročná kaplička. Tu už nie je zapadnutý park zarastený žihľavou, tu už začína dýchať podobný duch, ktorého objavil Štefan Csáky ešte pred vyše 200 rokmi. A nielen to: budete mať zážitok pohľadom na krásne okolie, pocítite duševný pokoj a radosť z prežitého dňa. Zámčisko začína byť zónou oddychu  a pohody. Viac sa o Občianskom združeni Sans Souci - letohrádok môžete dozvedieť na stranke http://sans-souci.webnode.sk/

 

Spracovala: Marta Kokoruďová
Iliašovce    : 7.11.2010