Únia žien Slovenska PDF Tlačiť E-mail

Organizácia vznikla v roku 1964 pod názvom Československý Zväz Žien. Mnohé zo zakladajúcich členiek už nie sú medzi nami. Počet členiek v našej organizácii je 44.  Organizácia pracuje na báze dobrovoľníctva.  Pod vedením predsedníčky pani Márie Želinskej organizácia rok čo rok pripravuje rôzne aktivity  nielen v našej obci ale aj okresnom  a krajskom meste, kde reprezentuje našu obec. KO ÚŽS KE  vypracovala  projekt ,,Od začiatku po Váš začiatok“ - bol financovaný z Európskych sociálnych fondov. Tohto projektu sa zúčastnili aj naše členky: Anna Zalčíková a Kvetoslava Kekačová.

ZO ÚŽS vypracovala taktiež projekt ETP s počítačovou tematikou  „Cesta k počítačom“. Cieľom projektu bolo naučiť všetky vekové kategórie pracovať s počítačom. Tento projekt vypracovali členky Emília Dobrocká a Mária Želinská . Členky únie žien organizovali rôzne akcie v obci akými boli:  chodenie po rožni v sprievode cez dedinu-veselica v maskách, vítanie Mikuláša. Na Deň detí organizovali rôzne  zábavné hry pre deti z MŠ a ZŠ spojené s detskou diskotékou.

Okrem týchto akcií členky našej organizácie  sa spolupodieľali na celo okresných akciách ako „Predveľkonočné stretnutie rodín“ a „Čaro Vianoc“  v  koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi . Podieľali sa na veľkonočných výstavkách a k MDŽ s tematikou naše ženy.

Členky našej organizácie sa pravidelne zúčastňujú jarného upratovania pri skrášľovaní v našej obci. V spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom  organizujú celoobecnú akciu „Stavanie mája“.

Vo funkci predsedníčky v tejto organizácií pôsobili Anna Frankovičová, Marta Kleinová, Irena Brošková, Emília Dobrocká, Viera Hricková,Jana Nálepová v súčasnosti je predsedníčkou Mária Želinská.

Mária Želinská, predsedníčka ZO ÚŽS, Iliašovce