Futbalový klub FK 56 PDF Tlačiť E-mail

Čaro guľatej lopty neobišlo ani našu obec. Mladí chlapci rokoch 1952–1953 sa rozhodli na Dolných kapušniciach, jednej z ojedinelých rovín obce, vybudovať futbalové ihrisko. Vyrúbaním stromov, vŕbin, reguláciou potoka bez mechanizácie, priložili ruku k dielu a upravili pole na ihrisko: Štefan Marhefka, Ján Bdžoch, Ladislav Jaduščák, Štefan Bryndza, Ján Korkos, Emil Bdžoch, Rudolf Unger, Michal Korkos, Jozef Kalix, Štefan Lapšanský, Michal Gregorík a ďalší. Úpravy vlastného ihriska začali v roku 1956 a na jar osadili prve drevené bránky. Dňa 30.3.1956 bola prvá zakladajúca schôdza telovýchovnej jednoty s 25 členmi. V prvom výbore pôsobili ako predseda Štefan Bdžoch, tajomníkom bol Ladislav Jaduščák, hospodárom Štefan Marhefka, vedúcim prvého futbalového družstva sa stal Emil Grondžák.

 

 

V roku 1971 bolo ihrisko úpravené – rozšírila sa hracia plocha. Pracovité ruky boli potrebné i v roku 1972–1973, kedy boli postavené nové šatne, bolo vybudované plechové oplotenie po celom obvode ihriska. K budovateľským aktivitám  prispelo aj skultúrnenie prostredia úpravou okolia a výsadbou stromčekov. Pekný areál neslúžil len športovej činnosti, ale na ihrisku sa poriadajú rôzne kultúrne akcie ako majálesy, oslavy ba i letné diskotéky. V roku 1996 sa telovýchovná jednota premenovala na futbalový klub ( FK-56).

V súčasnosti máme dve futbalové mužstvá a ich hráči spríjemňujú nedeľné popoludnie svojim fanúšikom.