Folklórna skupina Iľašovjan PDF Tlačiť E-mail

Začiatky folklórnej skupiny Iľašovjan sa viažu k magickému dátumu 19.9.1999. Myšlienka, pretaviť spevácke, tanečné a hudobné vlohy určitej skupiny nadšencov do založenia folklórnej skupiny dlho vŕtala v hlave jej protagonistke Anne Grondžákovej.  Začiatky neboli ľahké. Po materiálnej stránke skupina začala od nuly. Postupne si členovia skupiny svojpomocne zadovážili kroje počnúc čižmami, sukňami, šatkami a inými časťami kroja či už ženského alebo mužského. Medzi členkami skupiny boli šikovné krajčírky Monika Hanzelyová a Daniela Grondžáková, ktoré dopĺňali chýbajúce časti kroju akými boli mužské nohavice ,košele, ľajbliky a ženské košele a ľajbliky. Po večeroch tieto potom vyšívali aby dostali konečnú podobu. Mnoho iliašovských starších žien vychádzalo v ústrety členom skupiny a  darovalo im svoje kroje.


Od vzniku folklórnej skupiny Iľašovjan  až do roku 2010 bola jej vedúcou Anna Grondžáková. Veľkým plusom pre skupinu bol fakt, že od začiatku skupina mala muziku pod vedením primáša Šimona Hanzelyho. Za krátke 11 ročné obdobie trvania kolektívu sú známe zvykoslovné pásma, ktoré nacvičili: Dožinky, Na kermešu, Od Ondreja po Viliju, Na fašengy, Na Štefana, Po mladzenkovaňu, Na Rusadľe, Iľašofska zabava, Predsvadobné obrady, Podkurovane nevesty – vyhadzovanie ženáča, Narodenie – kersciny.


Prezentácia folklórnej skupiny je veľmi pestrá a bohatá. Prejavila sa na festivaloch: Spišské folkórne slávnosti, na slávnostiach v Liptovskej Tepličke a Heľpe, na slávnostiach lokalít: Olcnava, Harichovce, Smižany, Poruba pod Vihorlatom, Spišský Hrušov, ako aj vystúpenia v priebehu roka vo vlastnej obci: Na Vianoce, Fašengy, Deň matiek, Na Mikolaja.

Každoročne skupina vystupuje na folklórnych slávnostiach v našej obci pod názvom   „Iľašofska pantľika“, ktoré sa poriadajú v tretiu augustovú nedeľu. Členovia skupiny sa zúčastnili  na prehliadke folklórnych skupín „Leto na Spiši“ organizovanej Spišským osvetovým strediskom.

FS má v súčasnosti 25 členov ale boli obdobia keď ich bolo aj 40 členov od detí, mládež až po ženskú a mužskú časť skupiny. To, že sa venovali tejto záľube s láskou svedčí aj to, že v roku 2003 v rámci Regionálnej súťaže okresu Spišská Nová Ves a Gelnica v kategórii ženských speváckych skupín obsadili I. miesto. V apríli roku 2005 získali I. miesto  v regionálnej súťaži DFS okresov Spišská Nová Ves a Gelnica „Nositelia tradícií“ a diplom za úspešné účinkovanie na regionálnej súťaži interprétov Spišských klapancií v „Klapanciach Ďuri báčiho“, v roku 2005 sa zúčastnili aj krajskej súťažnej prehliadky folklórnych skupín  Košicekého kraja v Trebišove pod názvom „Nositelia tradícií“, kde úspešne reprezentovali našu obec a náš okres.

Dňa 11.7.2006 sme privítali v našej obci v rámci kultúrnych podujatí  folklórnu skupinu „Nádeje“ z Francúzska, ktorá spolu s našou folklórnou skupinou „Iľašovjan“zanechali nezabudnuteľné dojmy z ich vystúpení pred plným amfiteátrom.

Počas deviatich ročníkov na folklórnych slávnostiach „Iľašofská pantľika“ vystúpili tieto súbory a skupiny: Železiar z Košíc, Šarišan z Prešova, Zemplín z Michaloviec, Podpoľanec z Detvy, Čačina zo Spišskej Novej Vsi, Jánošík zo Svitu, Levočan z Levoče, Mostar z Brezna, Magura z Kežmarku, Detský súbor Ihrík zo Spišskej Novej Vsi, Detský súbor Slimáčik zo Smižian, ďalej to boli skupiny z Važca, Liptovskej Tepličky, Poruby pod Vihorlatom, Smižian, Harichoviec, Olcnavy, Margecian, Kluknavy, Velkého Folkmára, Poráča, Oľšavice. Vystúpení sa zúčastnili aj sólistky z rómskej komunity našej obce ako aj sólisti z blízkeho okolia. V rámci programu „Iľašofskej pantľiky“ sa uskutočnili  aj rôzne súťaže a výstavy, ako plieskanie pastierskym bičom, rôzne tance, trúbenie na pastiersku trúbu, výstava ručných prác a výstava mestských a obecných erbov našho nitkára Ondrehja Frankoviča.

Po umeleckej stránke Fsk viedol do roku 2008 pán Jozef Butela, choreograf a folklórista zo Spišskej Novej Vsi. V súčasnosti tanečnú skupinu vedie po umeleckej stránke Ing. Jozef Kozák bývalý člen FS Čačina zo Spišskej Novej Vsi. Súčasnou vedúcou folklórnej skupiny je dlhoročná moderátorka Iľašofskej pantliky Valéria Kráčková.

 

Základajúci členovia Folklórnej skupiny Iľašovjan: Anna Grondžáková,Ladislav Grondžák,Dana Grondžáková,Jozef Grondžák,Marta Hanzelyová,Jozef Hanzely,Matúš Hanzely,Šimon Hanzely,Monika Hanzelyová,Marián Hanzely,Mária Frankovičová,Ján Frankovič,Marta Frankovičová,Ladislav Frankovič,Iveta Kaňuchová,Milan Kaňuch,Lýdia Bdžochová,Pavol Bdžoch,Anna Marhevková,Ivana Bdžochová,Tatiana Bdžochová,Mária Grešová,Alena Frankovičová,Jana Bartková,Anna Frankovičová