Osobnosti

Katolíckí duchovní

Jozef Rusiňák (1829–1894). Jeho posledným pôsobiskom bola Hrboltová.
Michal Stanko (1883–1943). Posledným pôsobiskom bola Stará Ľubovňa. Tu je pochovaný.
Ján Stanko (Sztankó) – (1851–1898). Posledným jeho pôsobiskom boli Letanovce. Tu je aj pochovaný.

Evanjelickí duchovní
Ján Štrauch pôsobil v Giraltovciach.

Lekári
MUDr. Jozefína Kendrová, r. Gállová
MVDr. Miloslav Čop

Právnici
JUDr. Július Jaduščák
JUDr. Emil Bdžoch
JUDr. Ján Lapšanský

Magistri
Mgr. Ladislav Grondžák
Mgr. Ján Sarňák
Mgr. Ivana Babíková
Mgr. Ľubomír Pinter
Mgr. Klára Gondová

Umelci – hudobníci
PaedDr. Mgr. art. Július Klein – riaditeľ Štátnej filharmónie v Košiciach
Vladimír Klein – člen Štátnej filharmónie v Košiciach

Inžinieri:
Ing. Štefan Girgaš
Ing. Emil Sarňák
Ing. Marián Pugel
Ing. Anna Nagyová, r. Nováková
Ing. Štefan Marhevka
Ing. Jana Blahútová, r. Bartková
Ing. Marcela Cseplöová, r. Hrušovská
Ing. Štefan Jochman
Ing. Miloš Jochman
Ing. Eduard Pinter ml.
Ing. Miroslav Klein
Ing. Rastislav Kočiš
Ing. Štefan Lux
Ing. Ján Klein

 

Učitelia:
Mgr. Mária Korenková, r. Kleinová
Mgr.Mária Kleinová, r. Marhevková
Mgr.Mária Brejová, r. Luxová
Mgr.Igor Čop
Mgr.ZuzanaČopová
Mgr.Anna Petraninová, r. Girgašová
Mgr.Viera Havranová, r. Kozelová
Mgr.Monika Voleková, r. Benková